Stt

Mã căn

Diệc tích đất (m2)

Diện tích sử dụng (m2)

Điều kiện bàn giao

Giá bán (VNĐ)

Vị trí

1

U4.36

100

450

Thô

3.300.000.000

Đô Nghĩa

2

U5.29

75

331

Thô

2.850.000.000

Đô Nghĩa

3

U1.50

75

331

Thô

4.000.000.000

Đô Nghĩa

4

M10.24

225

531

Thô

11.400.000.000

Dương Nội

5

L15.19

183

450

Thô

10.500.000.000

Dương Nội

6

L08.01

175

420

Thô

11.500.000.000

Dương Nội

7

LK12.08

82

300

Thô

5.200.000.000

An Hưng

8

LK19.18

82

300

Thô

5.000.000.000

An Hưng

Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881