Cho thuê căn hộ 88.3m2 tòa R1
Cho thuê căn hộ 221.5m2 tòa R3
Cho thuê căn hộ 131.5m2 tòa R5
Cho thuê căn hộ 109m2 tòa R1
Cho thuê căn hộ 89.8m2 tòa R2
Cho thuê căn hộ 172.2m2 tòa R3
Cho thuê căn hộ 108.7m2 tòa R1
Cho thuê căn hộ 131.4m2 tòa R4
Cho thuê căn hộ 102.1m2 tòa R5
Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881