BẢNG GIÁ CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI (THE SPARKS) , HÀ ĐÔNG

Stt

Vị trí

Mã căn

Diện tích (m2)

Hướng cửa

Hướng ban công

Giá bán (VNĐ)

Ghi chú

1

CT7E

(the sparks)

E12-02

107

Đông Nam

Tây Bắc

1.600.000.000/căn

Bao tên

2

CT7E

(the sparks)

E2-07

56

Tây Nam

Đông Bắc

950.000.000/căn

Bao tên

3

CT7E

(the sparks)

E14-05

56

Tây Nam

Đông Bắc

950.000.000/căn

Bao tên

4

CT7D

(the sparks)

D12-02

107

Đông Bắc

Đông Nam

1.600.000.000/căn

Bao tên

5

CT7G

(the sparks)

G03-06

56

Đông Nam

Tây Bắc

960.000.000/căn

Bao tên

6

CT7K

(the sparks)

K16-10

61

Đông Bắc

Tây Bắc

1.000.000.000/căn

Bao tên

7

CT7B

(the sparks)

B12-09

54

Tây Bắc

Đông Nam

900.000.000/căn

Bao tên

8

CT7C

(the sparks)

C19-09

54

Tây Bắc

Đông Nam

900.000.000/căn

Bao tên

9

CT7C

(the sparks)

C14-03

83

Đông Bắc

Đông Nam

1.250.000.000/căn

Bao tên

Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881