BẢNG GIÁ BIỆT THỰ AN PHÚ SHOP VILLA DƯƠNG NỘI , HÀ ĐÔNG

 

Stt

Vị trí

Mã căn

Diện tích (m2)

Đường (m)

Hướng nhà

Tình trạng xây

Giá bán (VNĐ)

Ghi chú

1

An phú

Shop Villa

J03-02

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

2

An phú

Shop Villa

J03-03

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

3

An phú

Shop Villa

J03-04

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

4

An phú

Shop Villa

J03-05

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

5

An phú

Shop Villa

J03-06

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

6

An phú

Shop Villa

J03-07

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

7

An phú

Shop Villa

J03-08

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

8

An phú

Shop Villa

J03-09

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

9

An phú

Shop Villa

J03-10

171

27

Đông Bắc

Chưa xây

9.000.000.000/căn

Bao tên

Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881