Tại NACICO, con người là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi luôn tôn trọng và đề cao vai trò từng cá nhân, trân quý những nỗ lực của mỗi thành viên trong công ty thông qua chính sách đãi ngộ cạnh tranh, tưởng thưởng xứng đáng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực qua việc triển khai định kỳ và hiệu quả các chương trình đào tạo, nâng cao hiểu biết và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ - nhân viên.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm hiểu các vị trí tuyển dụng dưới đây:

I. Giám đốc BQL dự án/GĐ Hiện trường

Loại hình: Toàn thời gian

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên, Thái Bình

Số lượng: 2

Hạn nộp: 31.05.2023

1. Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm về việc triển khai các Dự án, điều phối các nhà thầu đảm bảo thi công đúng theo hợp đồng đã ký, đúng thiết kế được duyệt, đạt mục tiêu tiến độ; đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định trong quá trình thi công;

Tổ chức công tác quản lý, giám sát chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trình theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước;

Kịp thời xử lý và báo cáo ngay cho Lãnh đạo các vấn đề bất cập trong quá trình thi công, các sự cố công trình để kip thời xử lý;

Đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình đảm bảo hiệu quả kinh tế;

Quản lý, tổ chức công tác nghiệm thu với CQNN, nghiệm thu cho nhà thầu, bàn giao với Đơn vị vận hành;Quản lý công tác lưu trữ hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các công việc về kế hoạch, nhân sự, tài chính, quản trị rủi ro...theo yêu cầu.

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

2. Yêu cầu:

Nam/Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc;

Trên 10 năm kinh nghiệm và có tối thiểu 3-5 năm với vị trí tương đương tại các công ty XD uy tín, quy mô trên thị trường;

Khả năng hoạch định chiến lược, tổ chức bộ máy và xây dựng hệ thống quy định, quy chế;

Khả năng lập và triển khai kế hoạch hành động;

Chủ động, bản lĩnh, quyết liệt và tâm huyết với công việc, với tổ chức;

Sẵn sàng đi công tác xa khi được yêu cầu.

3. Quyền lợi:

Mức thu nhập thỏa thuận, tùy năng lực và kinh nghiệm

Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước,

Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ Công ty (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, quà/thưởng lễ tết….)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến

Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc

II. Trưởng phòng Đấu thầu

Loại hình: Toàn thời gian

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên

Số lượng: 1

Hạn nộp: 15.06.2023

1. Mô tả công việc:

a. Quản lý, tổ chức, điều phối các nguồn lực được giao, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng Đấu thầu

b. Xây dựng Tài liệu - Kế hoạch

- Hệ thống: Tổ chức xây dựng, trình phê duyệt, hướng dẫn, phân phối tài liệu quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về công tác khái toán, dự toán, kiểm soát chi phí, đấu thầu.

- Khái toán - Dự toán: Thiết lập các chương trình, kế hoạch xây dựng: Khái toán, dự toán, ngân sách, kiểm soát chi phí.

- Đấu thầu: Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu: Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu của gói thầu, thiết lập kế hoạch tham gia đấu thầu trình duyệt, phân phối cho các bên liên quan

c. Tổ chức thực hiện, kiểm soát quá trình

- Hệ thống: Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty liên quan đến công tác: Khái toán, dự toán, ngân sách, kiểm soát chi phí, đấu thầu, bảo mật thông tin của các bộ phận liên quan.

- Khái toán - Dự toán:

+ Tổ chức, kiểm soát việc lập: Khái toán, hợp đồng A-B ban đầu.

+ Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả chọn thầu của các gói thầu B-B'.

+ Tổ chức cập nhật, kiểm soát các thay đổi thiết kế, danh mục vật tư bán hàng, khối lượng, tình trạng các gói thầu.

+ Tổ chức xây dựng, kiểm soát việc cập nhật dự toán A-B, dự toán chi phí.

+ Tổ chức tập hợp thông tin về giá xây dựng, phối hợp với các bên liên quan xây dựng hoàn thiện bộ đơn giá, định mức nội bộ của Công ty.

- Đấu thầu:

+ Tổ chức thực hiện hồ sơ dự thầu: làm rõ các vướng mắc, phối hợp các bên liên quan xây dựng hồ sơ: Pháp lý, năng lực, kỹ thuật, khối lượng, dự toán.

+ Kiểm soát: Nội dung hồ sơ dự thầu trước khi đóng gói, tiến trình nộp thầu, dự thầu, thuyết minh hồ sơ mời thầu.

+ Tổ chức thương thảo, đàm phán hợp đồng.

+ Tổ chức xây dựng, cập nhật: Hồ sơ năng lực Công ty, cơ sở dữ liệu (định mức vật tư, nhân công, thiết bị thi công của công ty, thông tin giá cả trên thị trường).

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc khối, BTGĐ.

d. Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh:

- Công tác tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình.

- Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo tháng.

- Đề xuất với Giám đốc Kỹ thuật, BTGĐ các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu:

- Trình độ Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kiến thức cần có: Hiểu rõ và thường xuyên cập nhật kiến thức về Luật và các quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu.

- Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng thương lượng, đàm phán thuyết phục; Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và lập dự toán thi công; Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, ngân sách - dự toán và kiểm soát chi phí; Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.

- Thái độ, tố chất cần có: Chủ động, sáng tạo, cẩn thận, trung thực, liêm chính.

- Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành.

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như Microsoft Office, Cad, Microsoft Project,...

3. Quyền lợi:

Mức thu nhập thỏa thuận, tùy năng lực và kinh nghiệm

Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước,

Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ Công ty (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, quà/thưởng lễ tết….)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến

Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc

III. Chuyên viên Quản lý Vật tư

Loại hình: Toàn thời gian

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên

Số lượng: 2

Hạn nộp: 25.05.2023

1. Mô tả công việc:

- Tiếp nhận nhu cầu và cùng các bộ phận liên quan làm rõ số lượng, chủng loại, tiến độ vật tư cần cấp để lập kế hoạch cung ứng vật tư;

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư cho công trường trên cơ sở nhu cầu, tiến độ của dự án;

- Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận để nắm bắt tình hình và cung ứng hàng hóa kịp thời, đúng tiến độ;

- Chủ động tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để tìm ra nhà cung ứng nếu thuộc phạm vi mua sắm của khối thi công;

- Tìm kiếm, xây dựng, duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp để nắm bắt được sự biến động của giá thành vật tư, thiết bị phục vụ công tác dự trù chi phí, ngân sách;

- Theo dõi thực hiện hợp đồng: Tiến độ, phạm vi trách nhiệm các bên để kịp thời phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác giao nhận, tập hợp hồ sơ và giải quyết các vấn đề phát sinh khác;

- Phối hợp cùng bộ phận thủ kho theo dõi, cập nhật số lượng vật tư về dự án để báo cáo trưởng phòng về tình hình cấp phát vật tư;

- Quản lý vật tư: Căn cứ trên định mức tiêu hao vật tư, xây dựng định mức hao hụt cho phép để từ đó đánh giá tình hình sử dụng vật tư các tổ, đội. Đưa ra những cảnh báo và đề xuất phương án xử lý nếu xảy ra hao hụt vượt định mức cho phép;

- Trực tiếp phối hợp với BQL dự án nhắm đưa ra các giải pháp hạn chế hao hụt vật tư;

- Báo cáo công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng phụ trách trong công tác quản lý vật tư.

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tương đương tại các Công ty xây dựng;

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt;

- Khả năng đàm phát, thuyết phục;

- Khả năng theo dõi, tổng hợp, tư duy logic.

3. Quyền lợi:

- Mức lương hấp dẫn;

- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, hưởng các phúc lợi hấp dẫn;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến;

- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc.

IV. Công nhân xây dựng (Thợ Xây, Thợ Trát, Thợ Sơn bả, Phụ việc)

Loại hình: Theo ca và theo sắp xếp của Công ty

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội

Số lượng: 150

Hạn nộp: 31.08.2023

1. Vị trí tuyển dụng: Thợ Xây, Thợ Trát, Thợ Sơn bả, Phụ việc

2. Yêu cầu:

Nam/Nữ trong độ tuổi lao động; KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm.

Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để làm việc, không có bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội.

Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự

Ưu tiên ứng viên lành nghề, có kinh nghiệm xây trát, sơn bả tại các công trình nhà ở.

3. Chế độ/Phúc lợi:

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, hạng mục công việc chuyên môn đảm trách (xây, trát, sơn bả,.);

Ký hợp đồng lao động với Công ty, công việc ổn định lâu dài;

Công ty bố trí chỗ ở và 03 bữa ăn miễn phí/ngày, hoặc hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng và bữa ăn miễn phí theo ca làm việc nếu không ở tại nơi công ty bố trí;

Cung cấp đồng phục và bảo hộ lao động 02 bộ/năm;

Làm >2 năm được cho mua trả góp Nhà ở Xã hội tại các tỉnh nơi công nhân cư trú;

Quà các dịp lễ, Tết bằng hiện vật hoặc tiền mặt;

Được đóng bảo hiểm xã hội; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

1 .Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, đến: CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO
VPGD: Biệt thự L8-05, khu ĐTM Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội
2. Gởi email hồ sơ đến:
Phòng nhân sự:  Nacicojsc.ncc@gmail.com

HỒ SƠ BAO GỒM

- Đơn/ Thư ứng tuyển
- CV cá nhân.
- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan.


Lưu ý: Công ty chỉ mời phỏng vấn những ứng viên có năng lực/ ưu điểm phù hợp với yêu cầu của vị trí đăng tuyển.

 

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881