Đại Từ: Ký kết tài trợ kinh phí lập quy hoạch

Đại Từ: Ký kết tài trợ kinh phí lập quy hoạch

Ngày 29-1, huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai một số nội dung về công tác lập quy hoạch trên địa bàn huyện.

Tại đây, đại diện lãnh đạo 30 xã, thị trấn, chuyên viên tham gia trực tiếp công tác quy hoạch trên địa bàn huyện đã được giới thiệu những điểm mới của Luật Quy hoạch, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch trên địa bàn như: các loại quy hoạch chủ yếu cấp huyện, trình tự lập quy hoạch, tổ chức hệ thống đô thị và điểm dân cư…

Theo kế hoạch, huyện Đại Từ phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025 và cơ bản hoàn thành các tiêu chí để trở thành thị xã, do vậy công tác quy hoạch trên địa bàn đóng vai trò quan trọng và được địa phương đặc biệt quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai lập 3 đồ án quy hoạch chung đô thị là Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn, quy hoạch chung đô thị mới Cù Vân và quy hoạch chung đô thị mới Yên Lãng; 3 đồ án quy hoạch phân khu chức năng; 6 đồ án quy hoạch khu dân cư, du lịch. Ngoài ra, huyện đã giao cho các xã trực tiếp làm chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung xã. Năm 2021, có 13 xã được giao thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch chung nông thôn.

Nhằm hỗ trợ các xã thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, tại hội nghị, đã có 9 đơn vị ký kết tài trợ kinh phí lập quy hoạch cho địa phương: Công ty CP BCD Group, Công ty CP Nacico, Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú, Công ty CP Flamingo Holding Group, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Hội An… với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng (ảnh). Đối với các xã không có đơn vị tài trợ, huyện sẽ bố trí kinh phí để thực hiện việc điều chỉnh.

Theo Thu Huyền Báo Thái Nguyên

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881