Huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên:  Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện Đại Từ đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân nguồn vốn này.

Huyện Đại Từ đang triển khai một số dự án quan trọng, như: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc; Dự án tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện; Dự án đường Nam Sông Công kéo dài, đoạn từ ngầm suối Mang đến Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, xã Tiên Hội; Dự án Khu dân cư nông thôn số 1, xã Tiên Hội…

Năm 2023, huyện Đại Từ được phân bổ nguồn vốn đầu tư công gần 330 tỷ đồng, bao gồm: Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách huyện.

Tính đến thời điểm hiện tại, số vốn đã thực hiện phân bổ là trên 170 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đạt 60,47%.

Ông Đặng Thanh Tùng, Trưởng phòng Tài chính huyện Đại Từ, đánh giá: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện 6 tháng đầu năm nay cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (gấp 3 lần - P.V). Bởi lẽ, năm nay, dịch COVID-19 đã hoàn toàn được kiểm soát; nguồn vốn từ Trung ương và của tỉnh được phân bổ ngay từ đầu năm, giúp địa phương chủ động hơn trong việc giải ngân.

Trên cơ sở đó, để tránh những tác động ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm, huyện Đại Từ đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phân bổ và giải ngân nguồn vốn phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo với nhiều biện pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Theo đó, huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của từng dự án được phân công; xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm tiến độ dự án, xảy ra chậm trễ trong giải ngân, thanh toán vốn.

Địa phương cũng yêu cầu quá trình triển khai các dự án phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ hoàn thành, hạn chế thấp nhất phát sinh vốn và thay đổi thiết kế đã được phê duyệt ban đầu. Đối với các công trình đã có khối lượng thực hiện, huyện yêu cầu khẩn trương nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán vốn, không để dồn vào một thời điểm.

Rút kinh nghiệm từ các năm trước là việc giải ngân vốn đầu tư công thường dồn vào cuối năm, bước sang năm 2023, huyện Đại Từ chủ động xây dựng phương án giải ngân theo từng giai đoạn, từng quý. Cơ quan chức năng của địa phương bám sát tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu thu cấp quyền sử dụng đất, để nhập kế hoạch vốn cho các dự án.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tiến độ thu tiền sử dụng đất của huyện Đại Từ năm 2023 rất khả quan, khi kết quả thu trong 6 tháng đầu năm đạt gần 190 tỷ đồng, đạt 94,21% so với kế hoạch cả năm được HĐND tỉnh giao và bằng 67,29% so với kế hoạch HĐND huyện giao.

Trong số các công trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn, nhiều công trình, dự án có quy mô đầu tư lớn và đến nay đều đảm bảo tiến độ giải ngân. Để đảm bảo việc thi công theo đúng kế hoạch đề ra, ngay từ khi triển khai, huyện Đại Từ đã chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai công trình, dự án.

Hàng tháng, huyện tổ chức giao ban với các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn liên quan để kiểm điểm tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Từ đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. 

Nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn, huyện Đại Từ cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát kế hoạch vốn của các dự án để nắm bắt, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn của dự án khó giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân vốn nhanh. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc chấp hành các quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng thực hiện dự án theo đúng quy định… 

Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ cao nhất vào cuối năm, những tháng sắp tới, huyện Đại Từ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu nhằm phối hợp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, không để kéo dài gây ách tắc, lãng phí nguồn lực…

Baothainguyen.vn

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881