ĐẠI TỪ: XEM XÉT, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

ĐẠI TỪ: XEM XÉT, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Sáng 26-10, HĐND huyện Đại Từ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 nhằm xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, UBND huyện Đại Từ đã trình 2 nội dung để HĐND huyện xem xét, quyết định, gồm: Tờ trình đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Tờ trình đề nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, với nội dung điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đề nghị bổ sung nguồn vốn đầu tư công lên 2.674 tỷ đồng (tăng 43 tỷ đồng); bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Phú Lạc; mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên xã Ký Phú - Vạn Thọ; nâng cấp, cải tạo đập Vai Hoan, xã Khôi Kỳ…

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND huyện đề nghị điều chỉnh tăng nguồn vốn đầu tư công là 183,4 tỷ đồng; đồng thời bổ sung thêm 8 công trình đầu tư công trong năm 2023; điều chỉnh tên và tổng mức đầu tư của một số công trình khởi công mới.

Các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo baothainguyen.vn

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881