THÁI BÌNH CHẤP THUẬN NACICO LÀ NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở TẠI XÃ ĐỘC LẬP, TỔNG VỐN HƠN 120 TỶ ĐỒNG

THÁI BÌNH CHẤP THUẬN NACICO LÀ NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở TẠI XÃ ĐỘC LẬP, TỔNG VỐN HƠN 120 TỶ ĐỒNG

Ngày 31/10, UBND tỉnh Thái Bình công bố Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho dự án phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng.

Phối Cảnh Dự Án Độc Lập – Hưng Hà (Google earth)

Dự án được trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư là: Dự án phát triển nhà ở Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Nacico. Dự án có quy mô trên 7.3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Nhà đầu tư cam kết triển khai tiến độ dự án trong khoảng 30 tháng.

Thị xã Độc Lập huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình

Ông Lê Ngọc Thăng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nacico (Chủ đầu tư dự án) cho biết: Công ty đã vã đang triển khai thành công các dự án lớn tại các tỉnh như dự án Vạn Phú Shophouse (Thái Nguyên), dự án Hoàng Nông Lakeside (Thái Nguyên), dự án Thống Nhất (Sông Công – Thái Nguyên)…

Doanh nghiệp rất vinh dự được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình. Sau quá trình đánh giá của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Thái Bình, căn cứ hướng dẫn thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo tập chung phối hợp triển khai việc lập hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo nội dung đã được hướng dẫn. Đến nay, hồ sơ đề nghị chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện dự án đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án phát triển nhà Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình có quy mô trên 7.3 ha.

Được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án trên, với kinh nghiệm triển khai thành công các dự án có quy mô lớn về phát triển đô thị, công ty cam kết sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan quản lý của tỉnh để triển khai dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và pháp luật khác có liên quan…

Dự án hoàn thành sẽ cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt và hình thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo cảnh quan và góp phần đẩy nhanh việc phát triển đô thị và sử dụng quỹ đất hiệu quả, nâng cao điều kiện sống của nhân dân TP. Thái Bình và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Quy mô dự án với quy hoạch được phê duyệt là hơn 7.3 ha trong đó bao gồm đất xây dựng, đất cây xanh, vườn hoa, đất giao thông, đường nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án sẽ phục vụ khoảng 1000 người với mật độ xây dựng chỉ 26,44%. Mục tiêu dự án được xây dựng dựa theo kết luận 50-KL/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập chung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Ngoài ra dự án còn hiện thực hóa chương trình và kế hoạch sử dụng đất, phát triển nhà ở của tỉnh Thái Bình. Dự án giúp khớp nối hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc với khu vực xung quanh. Hình thành khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881