Thái Nguyên: Công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở, phân lô, bán nền

Thái Nguyên: Công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở, phân lô, bán nền

Nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ lĩnh vực xây dựng, đất đai, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định, công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, ngày 23/6/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1419/QĐ-UBND công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không được phép phân lô bán nền.

Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên là nội dung công bố, công khai của UBND tỉnh về các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trừ các khu vực sau:

Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong các đô thị trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công; toàn bộ địa giới hành chính các thị trấn thuộc huyện, các khu vực đô thị mới và đô thị mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV, V; các khu vực thuộc địa giới hành chính các xã thuộc huyện do UBND cấp huyện đề xuất khuyến khích xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Theo đó, các khu vực nằm trong địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, các thị trấn thuộc huyện, các khu vực đô thị mới và đô thị mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV, V mà không thuộc các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, không thuộc khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc, không nằm trên mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính đô thị thì sẽ được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, để làm tốt công tác quản lý Nhà nước, tránh việc lập các dự án xây dựng, phân lô, bán nền trái quy định, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện đúng nội dung quyết định cụ thể: Giao Sở Xây dựng: Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung trong lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị; kiểm tra vị trí, khu vực đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định.

UBND các huyện, thành phố căn cứ các nội dung của quyết định tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê theo đúng quy định; tổ chức công bố công khai chi tiết các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền sau khi các dự án được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, lựa chọn nội dung đầu tư đảm bảo các quy định đã nêu trong quyết định và các quy định của pháp luật hiện hành.

Việt Hoan

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881