Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030

Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định phấn đấu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Sáng 12/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030".

Thái Nguyên phấn đấu thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi Phía Bắc vào năm 2030 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 14/19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội tăng cao, giai đoạn 2016 – 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 238.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 90 dự án. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, năng lực sản xuất tăng, tạo tiền đề để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng có bước tăng bứt phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tăng sự đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt 11,1%/năm, trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 14,5%/năm, dịch vụ tăng 7,3%/năm, nông – lâm – thủy sản tăng 3,8%/năm. Quy mô và năng lực sản xuất các ngành kinh tế đều tăng cao.

Đến năm 2020, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh Thái Nguyên đạt 120.830 tỷ đồng (gấp 1,9 lần so với năm 2015). GRDP bình quân đầu người tăng từ 51 triệu đồng/người lên 90 triệu đồng/người năm 2020 (gấp 1,76 lần so với năm 2015). Thu ngân sách năm 2020 đạt gần 16.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thái Nguyên phấn đấu thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi Phía Bắc vào năm 2030 - Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội.

Về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả nổi bật, nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Đến năm 2020, toàn tỉnh Thái Nguyên có 104 xã đạt chuẩn NTM, 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 9 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, vượt 6 xã so với mục tiêu.

Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn được đầu tư, phát triển. Việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân. Kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và nông hộ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm được hình thành, củng cố và phát triển.

Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đạt hiệu quả thiết thực, nhất là các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng của các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được tăng cường, đời sống người nghèo được cải thiện.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Thái Nguyên giảm 2,06%/năm, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,1%. Việc đào tạo lao động, giải quyết việc làm và an toàn vệ sinh lao động được quan tâm chú trọng, tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng cung - cầu, thị trường lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp.

Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030 - Ảnh 3.

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Bình Minh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Phạm Bình Minh đề nghị Đại hội đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Theo danviet.vn

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881